Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Effekterne af beskæftigelsesrettede indsatser for tidligere indsatte

Denne kortlægning opsummerer effekterne af beskæftigelses- og uddannelsesindsatser for tidligere indsatte. Der er fokuseret på indsatser, der gives til de indsatte både under og efter afsoning. Rapporten er udarbejdet på baggrund af et tidligere projekt og er derfor en mindre omfattende kortlægning af international og dansk forskning på området.

Der er således ikke tale om en komplet gennemgang af eksisterende forskningsdatabaser som ved et egentligt forskningsbaseret review. Kortlægningen belyser effekterne af beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsuddannelsesindsatser over for tidligere indsatte og dermed på at nedbringe risiko for at recidivere, det vil sige at blive kriminel igen efter løsladelse, samt effekten af disse tiltag på efterfølgende beskæftigelsesgrad.

Læs rapporten

Sidst opdateret 20. apr 2016