Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Brobygning til Uddannelse

Brobygning til Uddannelse – en samlet uddannelsesrettet indsats for unge uddannelseshjælpsmodtagere.

Aktuelle informationer om brobygning kan findes på her:

www.brobygningtiluddannelse.dk

Brobygning til Uddannelse

Arbejdsmarkedsstyrelsen igangsatte primo 2013 det store udviklingsprojekt 'Brobygning til Uddannelse', som har fokus på indsamle viden om, hvordan Brobygningsforløb virker og hvorfor de virker. Initiativet indebærer, at 12 ambitiøse projekter landet over arbejder med Brobygningsforløb, hvilket udmunder i en samlet evaluering, der skal fungere som evidensgrundlag for Brobygningsforløb fremadrettet.

Samlet set indgår over 40 erhvervsskoler og mere end 30 jobcentre i de 12 projekter. Det estimeres, at næsten 3.000 unge vil gennemføre et Brobygningsforløb frem til udgangen af 2014.

Målgruppe

Brobygning til Uddannelse sigter primært mod unge uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, men som via et brobygningsforløb vurderes at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Ungegruppen er en sammensat gruppe. Derfor målrettes udviklingsprojektet de unge, der enten hovedsageligt har faglige problemer eller unge, hvis problemer hovedsageligt er af social karakter. Målgruppen er således udsatte unge med sociale og/eller faglige udfordringer, dog undtaget de mest udsatte unge med komplekse problemer, sammensat af helbredsmæssige, sociale og faglige udfordringer.

Hvad går brobygningsforløb ud på?

Brobygningsforløb tilrettelægges som et samarbejde mellem jobcentre og erhvervsskoler. Jobcentret har ansvar for og visiterer de unge, og erhvervsskolen tilrettelægger, igangsætter og gennemfører selve Brobygningsforløbet for den unge. Samarbejdet om unge via Brobygningsforløb kan inddrage flere aktører, hvor det giver mening og understøtter den unges Brobygningsforløb. Et Brobygningsforløb består som minimum af en række elementer, der tilsammen udgør en uddannelsesrettet indsats for den unge.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med Undervisningsministeriet udarbejdet et støtteredskab til jobcentre og erhvervsskoler, der har mod på at indgå samarbejdsaftaler om Brobygningsforløb.

Støtteredskabet består af følgende:

Skabelon til samarbejdsaftale om Brobygningsforløb (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til skabelon for samarbejdsaftale om Brobygningsforløb (pdf) (nyt vindue)

Oversigt over deltagende erhvervsskoler og jobcentre under ’Brobygning til Uddannelse’ (pdf) (nyt vindue) 

Konkrete cases om Brobygningsforløb

Faktaark, Vejle (Word) (nyt vindue)

Faktaark, Esbjerg, Varde og Vejen (Word) (nyt vindue)

Faktaark, Lillebælt (Word) (nyt vindue)

Faktaark, Lolland og Falster (Word) (nyt vindue)

Faktaark, Odense (Word) (nyt vindue)

Faktaark, Brobygning for voksne (pdf) (nyt vindue)

Faktaark, TEC Way2Go (Word) (nyt vindue)

Relevante analyser

Se analyse af brobygningsforløb (pdf) (nyt vindue)

Se analyse af uddannelsespålæg (pdf) (nyt vindue)

Notat, Unge i uddannelse (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 18. aug 2016