Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vidensstrategi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder målrettet med evidensbaseret viden. Strategien består af tre vigtige spor: opsamling af eksisterende viden, udvikling af ny viden og formidling af viden.

Grafik af mange tandhjul som sammen danner en hjerne

Et af hovedmålene med STARs arbejde er at forbedre og udvikle beskæftigelsesindsatsen, således at strukturledigheden fastholdes på et lavt niveau, at arbejdsudbuddet øges og mennesker flyttes fra offentlig forsørgelse til job. Forudsætningen herfor er viden om, hvilken beskæftigelsespolitik og -indsats der får overførselsmodtagere i arbejde.

STAR arbejder målrettet med at opsamle eksisterende viden, udvikle ny viden, samt at bruge den tilgængelige viden i styrelsens arbejde, herunder arbejdet med politiske beslutningsprocesser, samt formidling af viden til jobcentre, a-kasser, beslutningstagere og andre interessenter på det beskæftigelsespolitiske område.

STAR har en strategi for arbejdet med viden og evidens på beskæftigelsesområdet. Samlet indeholder videns- og evidensstrategien tre spor:

  • Opsamling af eksisterende viden via bl.a. forskerbaserede reviews
  • Udvikling af ny viden via. bl.a. randomiserede kontrollerede forsøg, videnpiloter og registerbaserede analyser
  • Formidling af viden via bl.a. vidensbanken jobeffekter.dk.
    Gå til jobeffekter.dk (nyt vindue)
På siden 'Ny viden' i menuen til venstre findes oversigter over randomiserede kontrollerede forsøg, videnspiloter, registerbaserede analyser, reviews  mv. som hører under de to første spor i vidensstrategien.
Sidst opdateret 30. mar 2017

Kontakt

Viden og Analyse

star@star.dk