Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Nøgletalsrapport for beskæftigelsesindsatsen

Vores nøgletalsrapport giver status for ministerens beskæftigelsespolitiske mål og implementeringen af de større reformer.

Nøgletalsrapport for beskæftigelsesindsatsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet en nøgletalsrapport, som giver en status for de beskæftigelsespolitiske mål og for implementeringen af de større reformer i landets jobcentre i de enkelte jobcentre. Denne rapport opdateres på månedlig basis og kan hentes på jobindsats.dk, hvor kommunerne løbende kan hente den seneste tilgængelige rapport.

Formålet med nøgletalsrapporterne er:

  • at give kommunerne et lettilgængeligt overblik over egne resultater sammenlignet med andre relevante kommuner (opdelt på klynger).
  • at synliggøre resultaterne og de mulige forbedringspotentialer samt forbedre mulighederne for at vidensdele mellem kommunerne.

Nøgletallene for de forskellige reformer er baseret på de sigtelinjer og implementeringsindikatorer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har særligt fokus på i implementeringsarbejdet, samt på ministerens beskæftigelsespolitiske mål.

Rapporten er opbygget som en skabelon, hvor alle figurer er defineret på forhånd og baseret på data fra jobindsats.dk.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sender hvert kvartal den senest tilgængelige kommunale nøgletalsrapport til alle kommuner.

Hent nøgletalsrapport (nyt vindue)

Vælg periode og område for at få rapporten.

Sidst opdateret 25. jan 2017