Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Statistik om fravær

Fraværsstatistikken beskriver den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær.

Danmarks Statistik udarbejder hvert år fraværsstatistikken for Beskæftigelsesministeriet. Statistikken beskriver den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær. 

Fraværsstatistikken måler omfanget af fraværet, fordelt på sektorer, arbejdsfunktioner, køn, branche m.fl. Fraværsstatistikken er således et redskab til opgørelse og sammenligning af fraværet, inden for og mellem brancher og grupper af forskellige medarbejdere og kan danne grundlag for økonomiske og politiske beslutninger.

Fraværet opgøres på egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykke samt barsels- og adoptionsorlov, og fordeles på medarbejdernes arbejdsfunktioner, uddannelsesniveau, branchetilhørsforhold, køn og alder.

Gå til fraværsstatistikken på Danmarks Statistiks hjemmeside

Sidst opdateret 18. maj 2016