Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Statistik om arbejdsmarkedsintegration

På STARs statistikportal jobindsats.dk kan du finde forskellig statistik vedr. udlændinges arbejdsmarkedsintegration på det danske arbejdsmarked.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet og modtagere af integrationsydelse

Under dette faneblad kan du finde oplysninger om:

 • Personer (antal berørte samt fuldtidspersoner) og forløb, herunder påbegyndte og afsluttede forløb samt varigheden af forløbene
 • Flow mellem ydelser, herunder overlevelseskurver, tilbagefald samt arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb
 • Aktiveringsindsatsen, dvs. personer (berørte og fuldtidspersoner) i aktivering samt aktiveringsforløb, herunder påbegyndte og afsluttede aktiverings-forløb samt varigheden af disse
 • Graden af aktivering samt passivandel, dvs. andelen af personer der har modtaget kontanthjælp i 52 uger inden for de seneste 65 uger fra den valgte periode, og som ikke har deltaget i et aktiveringstilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i minimum 2 uger
 • Selvforsørgelsesgrad, som opgøres som andel uger med selvforsørgelse inden for 26 uger efter endt aktivering, samt beskæftigelsesandel, dvs. andel i beskæftigelse 3, 6 og 12 mdr. efter aktivering
 • Udgifter til forsørgelse. Her opgøres de udgifter kommunen udbetaler til i kontanthjælp til personer omfattet af integrationsprogrammet
 • Antal rådighedssanktioner

For de fleste målinger findes der oplysninger tilbage til 2004.

Alle målingerne kan fordeles på område, køn, alder og visitationskategori, mens aktiveringsmålingerne, dog ikke aktiveringsgrad og passivandel, ligeledes kan fordeles på tilbud.

Find statistik for kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet på jobindsats.dk (nyt vindue)

Find statistik for integrationsydelsesmodtagere på jobindsats.dk (nyt vindue)

Befolkning og arbejdsmarked

Under dette faneblad er det muligt at trække en rapport, som giver overblik over befolkningens fordeling på herkomst. Herkomst opgøres for fem kategorier:

 • Personer med dansk oprindelse
 • Indvandrere fra vestlige lande
 • Efterkommere fra vestlige lande
 • Indvandrere fra ikke-vestlige lande
 • Efterkommere fra ikke-vestlige lande

I rapporten er der fokus på indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Herkomst opgøres ud fra samme kriterier som Danmarks Statistik, hvor oplysninger om personens eget fødeland samt forældrenes fødeland og statsborgerskab er væsentlige faktorer. 
 
I rapporten er det muligt at se oplysninger om fx befolkningens beskæftigelsesfrekvens for de enkelte grupper, og for personer, der modtager en ydelse, er det muligt for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere at se andelen af ydelsesmodtagere fordelt på ydelse.

Find statistik for befolkning og arbejdsmarked på jobindsats.dk (nyt vindue)

Udenlandsk arbejdskraft

Under dette faneblad kan du finde oplysninger om:

 • Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark
 • Udenlandske tjenesteydere og virksomheder i Danmark (RUT)

Find statistik for udenlandsk arbejdskraft på jobindsats.dk (nyt vindue)

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

På Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside findes information om integration, boligplacering, repatriering mv. 


Gå til Udlændinge, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen tilbyder forskellig statistik vedrørende integrationsområdet. 

Find statistik vedr. integrationsområdet hos Ankestyrelsen (nyt vindue)

Ankestyrelsen er desuden for det nationale integrationsbarometer, som skal skabe et samlet overblik over udviklingen på integrationsområdet.

Gå til integrationsbarometeret (nyt vindue)

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er ansvarlig for vidensportalen Integrationsviden, som formidler viden om integration.

Gå til vidensportalen Integrationsviden (nyt vindue)

Sidst opdateret 29. apr 2016