Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedsbalancen

Arbejdsmarkedsbalancen viser jobmulighederne fordelt på ca. 850 stillingsbetegnelser.

Den viser fx om der er gode eller mindre gode jobmuligheder for sygeplejersker, tømrere, it-medarbejdere mv. i hvert enkelt af de 8 regionale områder.

Se den aktuelle arbejdsmarkedsbalance (nyt vindue)

Arbejdsmarkedsbalancen er baseret på statistik om bl.a. ledighed, beskæftigelse og jobomsætning samt  surveys med svar fra ca. 14.000 virksomheder om deres evt. rekrutteringsvanskeligheder.

Arbejdsmarkedsbalancen opdateres i januar og juli. Den viser situationen på arbejdsmarkedet for et halvår ad gangen. Den er ikke en vurdering af den fremtidige udvikling i efterspørgslen eller udbuddet i de enkelte fag. Den beskriver situationen, som den er her og nu.

Der er fem kategorier i arbejdsmarkedsbalancen.

Kategorier Definition
Omfattende mangel på arbejdskraft Stillinger med særligt udbredte rekrutteringsproblemer og meget lav ledighed. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er rigtig gode.
Mangel på arbejdskraft Stillinger med rekrutteringsproblemer og lav ledighed. Der er mangel på arbejdskraft. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er rigtig gode.
Paradoksproblemer Stillinger med rekrutteringsproblemer og høj ledighed. For stillingerne gælder, at jobmulighederne er rigtig gode.
Gode jobmuligheder Stillinger uden rekrutteringsproblemer og med lav ledighed og høj jobomsætning. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er gode.
Mindre gode jobmuligheder Stillinger uden rekrutteringsproblemer og med høj ledighed og lav jobomsætning. Der er overskud af arbejdskraft. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er mindre gode.

Metode

Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdes ved at kombinere fulde registerdata over ledige tilmeldte i Jobindsats, beskæftigede og jobomsætning, med en virksomhedssurvey blandt virksomheder, der repræsenterer knap halvdelen af beskæftigelsen i Danmark.

Læs mere om metoden (pdf) (nyt vindue)

I surveyen er der svar fra ca. 14.000 virksomheder i hele landet om deres arbejdskraftbehov og evt. rekrutteringsvanskeligheder. Surveyen gennemføres hvert halve år og har typisk en svarprocent på ca. 75%.

Se rekrutteringsanalyser

Beregningerne af jobmuligheder kvalitetssikres og valideres af STAR og de regionale arbejdsmarkedskontorer.

Læs om kvalitetssikring af Arbejdsmarkedsbalancen

Et værktøj til at understøtte vejledning og styring af indsats i bl.a. jobcentre og a-kasser

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i jobcentrene, arbejdsløshedskasserne, hos andre aktører og i de regionale områder.

Arbejdsmarkedsbalancen kan bruges til at målrette vejledning om jobsøgning og de aktiveringstilbud, som jobcentrene giver til ledige.

Arbejdsmarkedsbalancen anvendes også som grundlag for styring af følgende ordninger:

  • Liste over tilskud til voksenlærlingeaftaler for beskæftigede
  • Positivliste over uddannelsesmuligheder (tilbud) for ledige
  • Opkvalificering i opsigelsesperioden for personer omfattet af reglerne vedr. større afskedigelser
  • Positivliste for opholds- og arbejdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (ikke-EU/EØS-borgere)

Derudover kan arbejdsmarkedsbalancen bruges i den regionale overvågning af beskæftigelsessituationen og evt. ubalancer.

Sidst opdateret 26. jan 2017

Arbejdsmarkedsbalancen

Se jobmulighederne for 850 stillingsbetegnelser i hvert af de otte regionale arbejdsmarkedsområder:

Gå til arbejdsmarkedsbalancen (nyt vindue)