Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kvalitetssikring

Eksterne undersøgelser har kvalitetssikret Arbejdsmarkedsbalancen.

STAR (dengang Arbejdsmarkedsstyrelsen) fik i 2009 gennemført to eksterne undersøgelser for at kvalitetssikre Arbejdsmarkedsbalancen.

Review af virksomhedssurvey

Der blev gennemført et review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation af SFI. Formålet var at sikre, at surveyens metode, herunder den statistiske metode, er så robust som muligt, hvorved usikkerheden i surveyen begrænses mest muligt.

Hovedkonklusionen vedrørende surveyen er, at indhold, form, omfang og sværhedsgrad i spørgeskemaet er passende, omend det anbefales at præcisere enkelte formuleringer i spørgeskema og vejledninger til spørgeskema.

Review af Arbejdsmarkedsbalancemodellen

Tilsvarende blev der gennemført et review af selve arbejdsmarkedsbalancemodellen. Undersøgelsen er gennemført af CEBR hos CBS. Formålet var at sikre, at modellen giver så retvisende billede af jobmulighederne på det danske arbejdsmarked som muligt.

Hovedkonklusionen er, at modellen generelt er et stort fremskridt i arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark, når man sammenligner med de redskaber, der tidligere er anvendt. Det, at man anvender en formaliseret model, sikrer, at der fra halvår til halvår anvendes samme metode og samme objektive tilgang til at kategorisere stillingsbetegnelserne samt at et stort datamateriale ligger til grund for beslutningerne.

Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemførte de af SFI foreslåede præciseringer i spørgeskemaet vedrørende surveyen, men valgte ikke at foretage ændringer i Arbejdsmarkedsbalancemodellen.

Resultater af de to reviews og Arbejdsmarkedsstyrelsens opfølgende initiativer

Resultat af review af survey om virksomhedernes rekrutteringssituation (pdf) (nyt vindue)

Resultat af review af Arbejdsmarkedsbalancen (pdf) (nyt vindue)

Forskningsinstitutionernes rapporter

SFI: Review af Arbejdsmarkedsstyrelsens survey om rekruttering (pdf) (nyt vindue)

Pressemeddelelse fra SFI: Godt redskab afslører virksomheders mangel på arbejdskraft (nyt vindue)

CEBR analyserapport: Arbejdsmarkedsstyrelsens balancemodel for arbejdsmarkedet (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19. dec 2014