Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Særligt børnetilskud

Særligt børnetilskud bliver udbetalt til børn, som af forskellige grunde er afskåret fra at modtage bidrag til forsørgelse fra den ene eller begge af sine forældre.

Betingelser for udbetaling

Der er ret til særligt børnetilskud, når faderskabet til barnet ikke har kunnet fastslås, når kun en af forældrene lever, når barnet er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, når barnet er adopteret af en enlig, og når der efter den nordiske konvention ikke er grundlag for at udfærdige et bidragsdokument, der kan danne grundlag for forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Tilskuddet bliver udbetalt uafhængigt af, om barnet har egne indtægter. Der bliver ikke udbetalt supplerende tilskud til dækning af for eksempel konfirmationsudgifter. Tilskuddet bliver udbetalt indtil barnet fylder 18 år.

Retten til det særlige børnetilskud bortfalder ikke, selv om en forælder, der er eneforsørger til barnet, gifter sig med en anden. Dog bortfalder det særlige børnetilskud, hvis den nye ægtefælle adopterer barnet.

Hvis et barn er forældreløs, bliver der udbetalt to gange særligt børnetilskud.

Læs mere om generelle betingelser for børnetilskud

Læs mere om børnetilskud til pensionister

Særligt børnetilskud ydes efter ansøgning, når faderskabet ikke er fastslået, når barnet er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde eller når der efter den nordiske konvention ikke er grundlag for at udfærdige et bidragsdokument. Særligt børnetilskud ydes uden ansøgning når kun en af forældrene lever, når barnet er forældreløs, når barnet er adopteret af en enlig eller når barnet, efter at forældremyndighedsindehaverens er død, adopteres af dennes ægtefælle eller af en enlig person.

Tilskuddets størrelse

Det særlige børnetilskud svarer til normalbidraget for en bidragspligtig med et tillæg. Størrelsen på det særlige børnetilskud fastsættes årligt.

Se satser

Til borgere

Læs om det særlige børnetilskud på borger.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 29. sep 2016