Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hjælp i særlige tilfælde

Kommunen kan i særlige tilfælde yde hjælp til udsatte borgere, som ikke selv kan betale for visse udgifter. Det kan fx være hjælp til enkeltudgifter, medicin, syge- og tandbehandling, midlertidig huslejeudgifter til udsættelsestruede lejere og flytning.

Tilskud til enkeltudgifter

Man kan søge om hjælp i kommunen til betaling af rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis man har været ude for uforudsete ændringer i sine forhold.

Læs mere om tilskud til enkeltudgifter

Sygebehandling og medicin

Hjælp til betaling af udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling og lign., kan ydes af kommunen, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

Læs mere om sygebehandling og medicin

Særlig hjælp vedrørende børn

Man kan søge om hjælp til udgifter til samvær med egne børn under 18 år, og til et barns forsørgelse ved forældremyndighed uden forsørgelsespligt.

Læs mere om hjælp vedrørende børn

Hjælp til flytning

Hjælp til en flytning kan søges i kommunen, hvis flytningen forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.

Læs mere om hjælp til flytning

Efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb, som ydes, hvis ansøgerens ægtefælle eller samlever dør.

Læs mere om efterlevelseshjælp

Midlertidig huslejehjælp til udsættelsestruede lejere

Kommunerne har mulighed for at yde hjælp til udsættelsestruede lejere.

Læs mere om midlertidig huslejehjælp til udsættelsestruede lejere

Tilskud til tandpleje

Personer, som får ydelser på niveau med integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan søge om tilskud til alle former for tandpleje.

Læs mere om tilskud til tandpleje

Til borgere

Det er kommunen, som behandler ansøgninger og træffer afgørelse om hjælp i særlige tilfælde. Hvis du ønsker personlig vejledning om hjælp, skal du kontakte din kommune.

Læs om økonomisk tilskud fra kommunen på borger.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 10. jun 2016