Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Beskæftigelsestilskud for 2010

Foreløbigt beskæftigelsestilskud for 2010

I juni 2009 blev der efter reglerne i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat og udmeldt et foreløbigt beskæftigelsestilskud for 2010. Det foreløbige tilskud fremgik af Indenrigs- og Socialministeriets tilskudsbog af 30. juni 2009.

I henhold til overgangsreglerne var grundtilskuddet ved den foreløbige udmelding for 2010 fastlagt som de beregnede udgifter i hver enkelt kommune for 2008, såfremt reglerne i lov nr. 482 af 12. juni 2009 og lov nr. 483 af 12. juni 2009 for finansiering af beskæftigelsesområdet havde været gældende i dette år. I forlængelse af udmeldingen af det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2010 udarbejdede Arbejdsmarkedsstyrelsen i samarbejde med KL nogle supplerende tabeller og et notater, der beskrev grundlaget for beregningen af dette foreløbige tilskud:

Merudgiftsbehovet blev ved den foreløbige tilskudsudmelding fastlagt på baggrund af Beskæftigelsesministeriets samlede skøn over udgifterne på forslag til finanslov for 2010 og blev fordelt på kommunerne ud fra bruttoledigheden for dagpengemodtagere (ledige og aktiverede) i 2008.

Reglerne om og grundlaget for beregningen af det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2010 fremgår af bekendtgørelse nr. 663 af 23. juni 2009 om beregningen af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2010.

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010

Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2010 blev udmeldt i juni 2010. Grundtilskudsberegningen blev i denne forbindelse opdateret således, at det svarede til de beregnede udgifter i hver enkelt kommune for 2009, såfremt de nye finansieringsregler havde været gældende i dette år. Beskæftigelsesministeriet udarbejdede nedenstående notat og tabeller om midtvejsreguleringen mv. af beskæftigelsestilskuddet i 2010.

Reglerne om og grundlaget for beregningen af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud for 2010 fremgår af bekendtgørelse 830 af 22. juni 2010 om midtvejsregulering og særlig tilskudsordning i forbindelse med opgørelsen af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2010 samt opgørelsen af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2011.

Beskæftigelsesministeriet udarbejdede endvidere et notat om midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2010, forsikringsordningen og det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2011. Notatet kan læses via linket til højre.

Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010

Af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding og tilskudsbog vedr. 2012, som blev udmeldt den 30. juni 2011, fremgår den endelige efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010.

Grundtilskuddet for 2010, herunder fordelingen mellem kommunerne, blev efter reglerne endeligt fastlagt i forbindelse med midtvejsreguleringen. Efterreguleringen består derfor alene i en ny opgørelse og fordeling af merudgiftsbehovet for 2010. Merudgiftsbehovet, der udgør forskellen mellem grundtilskuddet og de nettoudgifter, der fremgår af de kommunale regnskaber, fordeles på landsdele i forhold til udviklingen i antallet af bruttoledige dagpengemodtagere fra kalenderåret 2009 til kalenderåret 2010. Inden for landsdelene fordeles merudgiftsbehovet på kommuner i forhold til antallet af bruttoledige dagpengemodtagere i 2009.

Reglerne om og grundlaget for efterreguleringen af beskæftigelsestilskud for 2010 fremgår af bekendtgørelse nr. 801 af 28. juni 2011 om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2010, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2011 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2012.

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet et notat og et regneark om opgørelsen af det endelige beskæftigelsestilskud for 2010, hvoraf det blandt andet fremgår, på hvilket grundlag de endelige kommunale nettoudgifter er opgjort.

Sidst opdateret 17. nov 2014