Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

3.38.77 Daghøjskoler

På denne funktion registreres kommunens tilskud til daghøjskoler

På denne funktion registreres kommunens tilskud til daghøjskoler efter folkeoplysningslovens § 45 a.

Kommunernes betaling for aktiveringsforløb på daghøjskolerne, jf. lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., registreres under hovedkonto 5 (05.68.98).

Der er for regnskabet oprettet en gruppering 001 til registrering af udgifter til kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 32, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Gældende konteringsregler

001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens § 32, stk. 1

På denne gruppering konteres i forbindelse med regnskabsafslutningen udgifter til kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 32, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Orientering om ændringer

Pr. 10. januar 2012

Ad 20 Øvrige ændringer
Øvrige ændringer har alle virkning for regnskab 2012.

g) I kapitel 3 på funktion 3.38.77 tilføjes gruppering 001, som fremgår af kapitel 4. Der er ingen ændringer af konteringsreglerne.

Sidst opdateret 25. okt 2017