Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

5.48.67 Personlige tillæg mv.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg. Udgifter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg registreres under art 5.2. Som følge af førtidspensionsreformen, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye regler ikke kan modtage personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til hhv. folke- og førtidspensionister efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til §§ 14 og 14 a gældende for folkepensionister samt §§ 17 og 17 a gældende for førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003.

Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1087 af 13. december 2000, registreres på de relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg.

5.48.67 Gældende konteringsregler

5.48.67 Orientering om ændringer

Sidst opdateret 14. dec 2016