Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

5.57.72 Sociale formål

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter service-lovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres under hovedart 1.

Her registreres desuden opkrævninger fra Udbetaling Danmark på tabsafskrivninger, under henvisning til Lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4. Der vil være tale om sager, hvor kommunen kan gøres ansvarlig for fejludbetalingen – og derfor opkræves det samlede tab.

5.57.72 Gældende konteringsregler

5.57.72 Orientering om ændringer

Sidst opdateret 28. aug 2017