Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

5.57.72 Sociale formål

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedr. særlige kontante ydelser

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter lov om social service (serviceloven) bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter serviceloven. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres under hovedart 1.

Her registreres desuden opkrævninger fra Udbetaling Danmark for tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt. Det gælder tab for alle ydelser og tilskud, som administreres af Udbetaling Danmark, og hvor kommunerne dækker tab efter § 26, stk. 4. eller stk. 5, 1. og 2. pkt. uanset om kommunerne i øvrigt medfinansierer ydelsen eller tilskuddet. Alle udgifter til tab som dækkes af kommunerne efter Lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt. registreres på denne funktion uanset hvilken ydelse eller hvilket tilskud tabet vedrører.

5.57.72 Gældende konteringsregler

5.57.72 Orientering om ændringer

Sidst opdateret 25. jan 2018