Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedr. kontanthjælp og aktiverede modtagere for visse grupper af flygtninge

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funktion 5.57.73) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.57.75) til visse grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konteringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 181 i lov om social service.

På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1.

På funktion 5.57.74 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende:

Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionsprocenten.

Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 og 095 samt funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på funktion 5.57.75 gruppering 007.

 

5.57.74 Gældende konteringsregler

5.57.74 Orientering om ændringer

Sidst opdateret 21. nov 2017