Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Denne funktion beskriver udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Fra 4. januar 2016 betyder en refusionsomlægning, at satserne for kommunal medfinansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den kommunale medfinansiering er fastsat til 20 pct. i de første fire uger, 60 pct. fra uge 5-26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53.

Udgifter og indtægter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, jf. § 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 q i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., registreres på denne funktion. Afløbsudgifter, efterbetalinger og tilbagebetalinger vedr. arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som vedrører perioden før 4. januar 2016, registreres ligeledes på denne funktion.

Kommunens bidrag til finansiering af udgifterne til dagpenge registreres på art 4.6 Betalinger til staten.

Gældende konteringsregler

Orientering om ændringer

Sidst opdateret 21. nov 2017