Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Denne funktion beskriver driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Udgifterne, der er refusionsberettigede, vedrører fra 2014 ét af to driftslofter, ét ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, og uddannelseshjælp samt selvforsørgende og forsikrede ledige, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse, og ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for hvert af de to rådighedsbeløb. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter, der ikke er refusionsberettigede, registreres på særskilte grupperinger 013 og 014 vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 2014. Fra regnskab 2015 registreres ikke-refusionsberettigende driftsudgifter vedrørende dag-pengemodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, på gruppering 016.

Fra regnskab 2016 registreres udgifter til mentorstøtte til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv. på gruppering 017 og udgifter til mentorstøtte til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. på gruppering 019. De ikke refusionsberettigende udgifter til mentorstøtte registreres på gruppering 018. Alle udgifter til mentorstøtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registres på nærværende funktion - undtagen til personer på ressourceforløbsydelse (på ressourceforløb eller i jobafklaringsforløb) som registreres på funktion 5.58.82.

På gruppering 018 kan der alene registreres mentorudgifter, der ville have været omfattet af gruppering 017 eller 019, hvis de havde været refusionsberettigende for disse målgrupper.
På tilsvarende vis kan der på gruppering 013, 014 og 016 alene registreres udgifter, der ville have været omfattet af gruppering 002, 003, 004, 011 og 012, hvis de havde været refusionsberettigende for disse målgrupper. Udgifter til fx VLV-test (læse-, skrive- og regnetest) kan således ikke registreres på nogle af de autoriserede grupperinger på funktionsområdet.

Gældende konteringsregler 

Orientering om ændringer

Sidst opdateret 2. nov 2017