Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

5.68.98 Beskæftigelsesordninger

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.. Funktionen omfatter desuden lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i kommunale virksomheder. Fra 2015 omfatter funktionen endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

Det bemærkes, at driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, revalidender, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere, dagpengemodtagere samt deltagere i 6 ugers jobrettet uddannelse registreres på funktion 5.68.90. Det bemærkes endvidere, at øvrige udgifter til beskæftigelsesindsatsen vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funktion 5.68.91.

Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomheder eller godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 1.

Det bemærkes, at der med virkning fra 1. januar 2014 konteres udgifter til mentorordning for personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb på funktion 5.58.82.

Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på funktion 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. Det bemærkes desuden, at administrative udgifter til andre aktører registreres på funktion 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre.

Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og for beskæftigede med 100 pct. refusion, som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98.

Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98. 

5.68.98 Gældende konteringsregler

5.68.98 Orientering om ændringer

Sidst opdateret 14. sep 2016