Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

8.51.52 Anden gæld

Her kan man læse om gældende konteringsregler og ændringer for Anden gæld

På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp ydet som lån samt statens andel af frigørelsesafgift.

Det drejer sig om sygedagpenge og dagpenge vedrørende graviditet, barsel og adoption samt godtgørelse i forbindelse med IGU-forløb, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endvidere drejer det sig om ATP-bidrag, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endelig drejer det sig om orlovsydelser til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

8.51.52 Gældende konteringsregler

8.51.52 Orientering om ændringer

Sidst opdateret 23. okt 2017