Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Integration rådighedsloft

I samarbejde med Udlændinge- og Integrationsministeriet viser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra 2015 opgørelser af antal helårspersoner i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet. Disse opgørelser vedrører kommunernes foreløbige og endelige restafregning.

Antal helårspersoner (foreløbig opgørelse) for 2017

Med hensyn til refusion vedrørende personer i tilbud under hhv. integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har UIM opgjort antal helårspersoner i tilbud for perioden 2. halvår 2016 -1. halvår 2017.

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet med data opdateret til og med 1. halvår 2017. Metoden følger den brugt tidligere.

Integration rådighedsloft - 2016

Rådighedslofter 2016 for introduktionsforløb og integrationsydelse

Til brug for den endelige restafregning af refusion vedrørende personer i tilbud under hhv. integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) foretage en opdateret opgørelse af antal helårspersoner i tilbud for 2016.

Antal helårspersoner for 2016 - opdateret maj 2017

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Denne database er på nuværende tidspunkt opdateret til og med 2016. Der er hentet oplysninger vedr. start og slutdatoer på gennemførte moduler. For de forløb hvor der ikke er en slutdato på et modul undersøges oplysninger om fremmøde til undervisning. Med hensyn til refusion vedrørende personer i tilbud under hhv. integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har UIM opgjort antal helårspersoner baseret på aktiveringsoplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i tilbud for perioden 2016.

Kommunerne kan vælge at anvende egne opgørelser/skøn over antal helårspersoner i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet til endelig restafregning for 2016.

Antal helårspersoner (foreløbig opgørelse) for 2015

Med hensyn til refusion vedrørende personer i tilbud under hhv. integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har UIM opgjort antal helårspersoner i tilbud for perioden 2. halvår 2015 -1. halvår 2016.

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Denne database er på nuværende tidspunkt kun opdateret til og med 1. halvår 2016. Der er hentet oplysninger vedr. start og slutdatoer på gennemførte moduler. For de forløb hvor der ikke er en slutdato på et modul undersøges oplysninger om fremmøde til undervisning. Der tælles de hele måneder med hvor der er registreret undervisning. Hvis der ingen registrering er, udgår forløbet.

 

Integration rådighedsloft 2015

Antal helårspersoner for 2015 - opdateret maj 2016

Oversigten over antal helårspersoner for 2015 er opdateret maj 2016. Antal helårspersoner under integrationsprogrammet er antal helårspersoner i danskuddannelse, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud eller i mentorforløb. Antal helårspersoner under introduktionsforløbet er helårspersoner i danskuddannelse under introduktionsforløbet og som noget nyt fra 2015 også helårspersoner i danskuddannelse efter danskuddannelsesloven og helårspersoner i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud.

Antal helårspersoner til foreløbig restafregning for 2015

Til brug foreløbig afregning af refusion vedrørende personer i tilbud under hhv. integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgjort antal helårspersoner i tilbud for perioden 2. halvår 2014 -1. halvår 2015.

Kommunerne kan vælge at anvende egne opgørelser/skøn over antal helårspersoner i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet til foreløbig restafregning for 2015.

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Denne database er på nuværende tidspunkt kun opdateret til og med 1. halvår 2015. Der mangler dog indberetninger fra sprogcentrerne i Viborg, Favrskov og Give. Der er hentet oplysninger vedr. start og slutdatoer på gennemførte moduler. For de forløb hvor der ikke er en slutdato på et modul undersøges oplysninger om fremmøde til undervisning. Der tælles de hele måneder med hvor der er registreret undervisning. Hvis der ingen registrering er, udgår forløbet.

Derefter er der hentet oplysninger fra opholdsgrundlagsregisteret vedr. personer, der har fået ophold under hhv. integrationsprogrammet og introduktionsforløbet til brug for udsøgning af den potentielle gruppe der kan have fået aktive beskæftigelsesrettede tilbud.

For den samlede gruppe af personer er der på baggrund af Det Fælles Datagrundlag undersøgt om og for hvilke perioder en person har været i aktive beskæftigelsesrettede tilbud. Antallet af dage i beskæftigelsesrettede tilbud optælles. Herefter samles datagrundlagene og antallet af helårspersoner i enten danskuddannelse eller aktive beskæftigelsesrettede tilbud opgøres Opgørelsen omfatter følgende:

Helårspersoner i tilbud under integrationsprogrammet er personer i:

  • Danskuddannelse
  • Aktive beskæftigelsesrettede tilbud (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud og mentorforløb) efter integrationsloven.

Helårspersoner i tilbud under introduktionsforløbet er personer i:

  • Danskuddannelse
  • Aktive beskæftigelsesrettede tilbud (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud) efter integrationsloven
  • Personer i danskuddannelse efter danskuddannelsesloven. Perioder med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning tæller ikke med.

 

Sidst opdateret 22. dec 2017