Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Spørgsmål og svar om mentorordningen

Vi modtager jævnligt spørgsmål om mentorordningen, som kan være af generel interesse.

Hvor registreres udgifter til mentor til forsikrede ledige?

Staten yder fra 1. januar 2014 ikke refusion for mentorudgifter til personer omfattet af § 2, nr. 1-2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. arbejdsløshedsdagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt beskæftigede.

Udgifter til mentorstøtte til forsikrede ledige skulle registreres på 5.68.98.019 Ikke refusionsberettigede udgifter til mentor til og med 2015, men fra 2016 på 5.68.90.018.

Sidst opdateret 4. dec 2017