Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Opgørelse af rådighedsbeløbet i 2012

Læs om opgørelse af rådighedsbeløb i 2012

Vejledning om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter har nr. 9035 af 27. januar 2012 om kommunernes opgørelse af administrations- og driftsudgifter ved aktivering for 2012.

Nedenstående opgørelse af bruttoledigheden bliver lagt til grund for den endelige beregning af de kommunale rådighedsbeløb efter § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I opgørelsen af de forsikrede ledige er trækket fra jobindsats.dk den 4 marts 2013 inklusiv deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse grundet justeringer i bruttoledigheden tilbage i tid. Der er derfor kun én kolonne vedr. de forsikrede ledige. 

Opgørelse af bruttoledighed 2012 (excel)

Målgrupperne under det fælles rådighedsbeløb er i 2012:
• Modtagere af dagpenge, herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse
• Modtagere af kontanthjælp samt revalideringsydelse
• Sygedagpengemodtagere
• Modtagere af ledighedsydelse

Styrelsen har udarbejdet et hjælpeværktøj til brug for beregning af kommunens faktiske refusion ud fra kommunens udgifter inklusiv de ikke refusionsberettigede udgifter og som beregner den faktiske refusionsprocent. Excel-værktøjet findes også på indberetningsforsiden på Social- og Integrationsministeriets hjemmeside og fungerer som en ekstra hjælp og vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet.

Excel-hjælpeværktøj - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (skema opdateret 18. februar)

Sidst opdateret 19. okt 2017