Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Opgørelse af rådighedsbeløb i 2016

Læs om opgørelse af rådighedsbeløb i 2016

Vejledningen om kommunernes dokumentation af driftsudgifter mv. for 2016 har nr. 10198 af 29. november 2016 på Retsinformation.

Vejledningen kan hentes her.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør løbende en kommunefordelt opgørelse af antallet af helårspersoner under rådighedsbeløb opdelt under hhv. det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb og det øvrige rådighedsbeløb.

Til brug for beregningen af de kommunale rådighedsbeløb til endelig restafregning for 2016 skal der anvendes opgørelsen over antallet i målgrupperne pr. 21. februar 2017 (der afventes ikke yderligere opdateringer).

Opgørelsen af bruttoledighed december 2016 den 21. februar 2017 til brug for endelig restafregning

Opgørelse af bruttoledighed december 2016 den 7. februar 2017 (opdatering af sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet) 

Opgørelse af bruttoledighed december 2016 den 31. januar 2017 til brug for foreløbig restafregning (opdatering af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet)

Opgørelse af bruttoledighed december 2016 den 23. januar 2017 til brug for foreløbig restafregning

Opgørelse af bruttoledighed november 2016 den 12. januar 2017

Opgørelse af bruttoledighed oktober 2016 den 9. december 2016 

Opgørelse af bruttoledighed september 2016 den 10. november 2016 

Opgørelse af bruttoledighed august 2016 den 7. oktober 2016

Opgørelse af bruttoledighed juli 2016 den 8. september 2016

Opgørelse af bruttoledighed juni 2016 den 17. august 2016 

Opgørelse af bruttoledighed maj 2016 den 1. juli 2016 

Opgørelse af bruttoledighed april 2016 den 7. juni 2016 

Opgørelse af bruttoledighed marts 2016 den 9. maj 2016

Opgørelse af bruttoledighed februar 2016 den 12. april 2016

Opgørelse af bruttoledighed januar 2016 den 4. marts 2016 

Målgrupperne under det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb er:

• Modtagere af dagpenge, herunder 6 ugers jobrettet uddannelse

• Modtagere af kontanthjælp

• Modtagere af uddannelseshjælp

Målgrupperne under det øvrige rådighedsbeløb er:

• Modtagere af revalideringsydelse og forrevalidender på kontanthjælp

• Modtagere af ledighedsydelse

• Modtagere af sygedagpenge

Medio januar (forventeligt ca. 20. januar) 2017 lægges en foreløbig opgørelse over antallet i målgrupperne, der skal lægges til grund for den foreløbige beregning af de kommunale rådighedsbeløb.

I februar (forventeligt ca. 20. februar) 2017 vil der blive lagt en endelig opgørelse over antallet i målgrupperne, der skal lægges til grund for den endelige beregning af de kommunale rådighedsbeløb.

Styrelsen har udarbejdet et hjælpeværktøj til brug for beregning af kommunens faktiske refusion ud fra kommunens udgifter inklusiv de ikke refusionsberettigede udgifter og som beregner den faktiske refusionsprocent. Excel-værktøjet fungerer som en ekstra hjælp og vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet. Excel-værktøjet er opdelt i to beregningsfaner. Den ene fane beregner refusion af de ledighedsrelaterede udgifter og den anden fane beregner refusion af de øvrige udgifter.

Excelværktøj - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet.

Herunder kan du tilgå Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings foreløbige og endelige udmeldingsbrev om driftslofterne for 2016.

Download det foreløbige udmeldingsbrev for driftslofterne 2016

Download det endelige udmeldingsbrev for driftslofterne 2016

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål og kommentarer vedrørende driftsudgifter ved aktivering under rådighedsbeløb, herunder Excel værktøjet, kan mailes på medp@star.dk

Sidst opdateret 19. okt 2017