Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Opgørelse af rådighedsbeløb i 2017

Læs om opgørelse af rådighedsbeløb i 2017

Vejledningen for 2017 er ikke offentliggjort endnu. Der henvises til vejledningen om kommunernes dokumentation af driftsudgifter mv. for 2016 har nr. 10198 af 29. november 2016 på Retsinformation.

Vejledningen kan hentes her (nyt vindue).
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør løbende en kommunefordelt opgørelse af antallet af helårspersoner under rådighedsbeløb opdelt under hhv. det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb og det øvrige rådighedsbeløb.

Download opgørelse af bruttoledighed marts 2017 den 21. april 2017 (Excel) (nyt vindue)

Download opgørelse af bruttoledighed februar 2017 den 21. marts 2017 (Excel) (nyt vindue) 

 

Desværre var der fejl i sammentællingen af ledighedsrelaterede målgrupper i oversigten af 27. februar 2017, og der er derfor lagt en ny oversigt ud 1. marts 2017.

Download opgørelse af bruttoledighed januar 2017 den 1. marts 2017 (Excel) (Nyt vindue) 

Download opgørelse af bruttoledighed januar 2017 den 27. februar 2017 (Excel) (nyt vindue)

Målgrupperne under det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb er:

  • Modtagere af dagpenge, herunder 6 ugers jobrettet uddannelse
  • Modtagere af kontanthjælp
  • Modtagere af uddannelseshjælp
  • Modtagere af integrationsydelse, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet

Målgrupperne under det øvrige rådighedsbeløb er:

  • Modtagere af revalideringsydelse og forrevalidender på kontanthjælp
  • Modtagere af ledighedsydelse
  • Modtagere af sygedagpenge

Medio januar (forventeligt ca. 20. januar) 2018 lægges en foreløbig opgørelse over antallet i målgrupperne, der skal lægges til grund for den foreløbige beregning af de kommunale rådighedsbeløb.
I februar (forventeligt ca. 20. februar) 2018 vil der blive lagt en endelig opgørelse over antallet i målgrupperne, der skal lægges til grund for den endelige beregning af de kommunale rådighedsbeløb.

Excel-værktøj

Styrelsen har udarbejdet et hjælpeværktøj til brug for beregning af kommunens faktiske refusion ud fra kommunens udgifter inklusive de ikke refusionsberettigede udgifter og som beregner den faktiske refusionsprocent. Excel-værktøjet fungerer som en ekstra hjælp og vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet.

Excel-værktøjet er opdelt i to beregningsfaner. Den ene fane beregner refusion af de ledighedsrelaterede udgifter og den anden fane beregner refusion af de øvrige udgifter.

Download Excelværktøj (tom) - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (Excel) (nyt vindue)

Download Excelværktøj (med eksempel) - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (Excel) (nyt vindue)

Udmeldingsbrev om driftslofterne for 2017

Herunder kan du tilgå Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings foreløbige og endelige udmeldingsbrev om driftslofterne for 2017:

Download det foreløbige udmeldingsbrev for driftslofterne 2017 (pdf) (nyt vindue)

Download det endelige udmeldingsbrev for driftslofterne 2017 (pdf) (nyt vindue)

Spørgsmål og kommentarer

Spørgsmål og kommentarer vedrørende driftsudgifter ved aktivering under rådighedsbeløb, herunder Excel værktøjet, kan mailes på medp@star.dk

Sidst opdateret 21. apr 2017