Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Opgørelse af rådighedsbeløb i 2018

Læs om opgørelse af rådighedsbeløb i 2018

Målgrupperne under det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb er:

• Modtagere af dagpenge, herunder 6 ugers jobrettet uddannelse

• Modtagere af kontanthjælp

• Modtagere af uddannelseshjælp

• Modtagere af integrationsydelse, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet

Målgrupperne under det øvrige rådighedsbeløb er:

• Modtagere af revalideringsydelse og forrevalidender på kontanthjælp

• Modtagere af ledighedsydelse

• Modtagere af sygedagpenge

Medio januar (forventeligt ca. 20. januar) 2019 lægges en foreløbig opgørelse over antallet i målgrupperne, der skal lægges til grund for den foreløbige beregning af de kommunale rådighedsbeløb.

I februar (forventeligt ca. 20. februar) 2019 vil der blive lagt en endelig opgørelse over antallet i målgrupperne, der skal lægges til grund for den endelige beregning af de kommunale rådighedsbeløb.

Excel-værktøj

Styrelsen har udarbejdet et hjælpeværktøj ud til brug for beregning af kommunens faktiske refusion ud fra kommunes udgifter inklusiv de ikke refusionsberettigede udgifter og som beregner den faktiske refusionsprocent. Excel-værktøjet fungerer som en ekstra hjælp og vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet.

Excel-værktøjet er opdelt i to beregningsfaner. Den ene fane beregner refusion af de ledighedsrelaterede udgifter og den anden fane beregner refusion af de øvrige udgifter.

Download Excelværktøj (tom) - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (Excel) (nyt vindue)

Download Excelværktøj (med eksempel) - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (Excel) (nyt vindue)

Udmeldingsbrev om driftslofter

Herunder kan du tilgå Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings foreløbige og endelige udmeldingsbrev om driftslofterne for 2018.

Download det endelig udmeldingsbrev for driftslofterne 2018 (pdf) (nyt vindue)

Download det foreløbige udmeldingsbrev for driftslofterne 2018 (pdf) (nyt vindue)

Spørgsmål og kommentarer

Spørgsmål og kommentarer vedrørende driftsudgifter ved aktivering under rådighedsbeløb, herunder Excel værktøjet, kan mailes på medp@star.dk

Sidst opdateret 22. dec 2017