Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ferie

Læs om ferieloven, feriefonde, den dansk-tyske ferieaftale, ferieregler for au pairer samt feriedagpenge.

Badebro ved vandet med håndklæde på rækværk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager administrationen af ferieloven. Vi har bl.a. ansvar for at afgøre konkrete sager, hvor en arbejdsgiver og en lønmodtager er uenige om ferie eller feriepenge. Vi kan dog ikke afgøre sager, hvor forholdet er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Feriefonde

STAR har ansvar for at sikre, at feriefondens vedtægter overholder ferieloven og fondsbekendtgørelsen.

Læs mere om feriefonde

Den dansk-tyske ferieaftale.

STAR administrerer den dansk-tyske ferieaftale.

Læs mere om den dansk-tyske ferieaftale

Fuldmagt

Ved henvendelser fra fx a-kasser eller pårørende til personer over 18 år skal STAR bede om en fuldmagt fra den person, sagen omhandler.

Download fuldmagt vedr. feriesager (pdf) (nyt vindue)

Til borgere

Ferieloven gælder for lønmodtagere. Du er lønmodtager, hvis du får løn for personligt arbejde i et tjenesteforhold. Hvis du ikke er lønmodtager, optjener du ikke ferie efter ferieloven. Det gælder for eksempel, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, har afgørende indflydelse på den virksomhed, som du arbejder i, eller du er ledig.

Som lønmodtager optjener du under ansættelsen ret til at holde ferie med betaling fra din arbejdsgiver i det efterfølgende ferieår. Hvis du har været ansat i et helt kalenderår, har du optjent ret til at holde 5 ugers betalt ferie i det efterfølgende ferieår, der løber fra 1. maj til 30. april.

Der gælder forskellige regler for udbetaling af feriepenge afhængigt af, om du holder ferie med feriegodtgørelse eller ferie med løn og ferietillæg under ferien.

Læs mere om ferie på borger.dk (nyt vindue)

Beregn din ferie

På borger.dk kan du beregne, hvor mange feriedage eller feriepenge, du har optjent.

På følgende side skal du gå ind under punktet "Beregn ferie" og vælge typen af ferieberegning.

Beregn din ferie på borger.dk (nyt vindue)

Au pairer

Også au pairer har ret til ferie. Der findes to sæt ferieregler, man kan vælge imellem som au pair.

Se vejledning om ferieregler for au pairer

Sidst opdateret 21. aug 2017