Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om ferie

Her kan du finde links til de relevante love og regler om ferie.

Ferie

Ferieloven: LBK nr. 1177 af 9/10/2015 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om ferie: BEK nr. 549 af 24/04/2015 (nyt vindue)

FerieKonto

Bekendtgørelse om FerieKonto: BEK nr. 548 af 24/04/2015 (nyt vindue)

Feriefonde

Bekendtgørelse om feriefonde mv.: BEK nr. 1284 af 14/12/2004 (nyt vindue)

Vejledning til bekendtgørelse om feriefonde mv.: VEJ nr. 126 af 14/12/2004 (nyt vindue)

FeriePenge.dk

Bekendtgørelse om FeriePenge.dk: BEK nr. 550 af 24/04/2015 (nyt vindue)

Feriedagpenge

Se love og regler om feriedagpenge

Sidst opdateret 13. feb 2017

Om love (LOV)

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

Om lovbekendtgørelser (LBK)

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Om bekendtgørelser (BEK)

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Om vejledninger (VEJ)

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.