Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vejledning til au pair

Au pair og ferie

Du har som au pair ret til betalt ferie.
Din værtsfamilie har pligt til at underrette dig skriftligt om vilkårene for opholdet efter lov om ansættelsesbeviser. En af de oplysninger, der skal fremgå af aftalen, er dine rettigheder med hensyn til ferie.

Der er pr. 1. juli 2015 indført nye regler i ferieloven, som betyder, at du kan holde betalt ferie allerede ved opholdets begyndelse (samtidighedsferie). De nye regler gælder, hvis du efter den 1. juli 2015 eller senere har indgivet ansøgning om opholdstilladelse som au pair. De er beskrevet under pkt. 1.

Hvis du som au-pair ikke er omfattet af de nye regler, er du som udgangspunkt omfattet af ferielovens almindelige regler. De er beskrevet under pkt. 2.

Hvis du imidlertid får 3 hovedmåltider om dagen, eller du får kost og logi, udover lommepengene, så kan du og din værtsfamilie skriftligt aftale, at I ikke følger ferielovens almindelige regler, men i stedet følger de særlige regler, der fremgår af § 9 i lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. Dette skal ske senest ved opholdets begyndelse. De er beskrevet under pkt. 3.

1. Ferielovens særlige regler for au-pair personer

Au pair med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j, og som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse den 1. juli 2015 eller senere, har ret til samtidighedsferie. Det betyder, at ferien kan holdes i takt med, at den optjenes. Du kan derfor holde ferien løbende under opholdet.

Optjening

Hvis du som au pair udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, optjener du ret til 2,5 dages betalt ferie for hver måneds ophold med opholdstilladelse hos værtsfamilien. Hvis du udfører huslige opgaver 5 dage om ugen, optjener du ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ophold med opholdstilladelse hos værtsfamilien. Ved et års ophold hos værtsfamilien optjener du ret til 5 ugers betalt ferie.

Afholdelse

Din værtsfamilie skal varsle ferien med et rimeligt varsel, der gør det muligt for dig at planlægge ferien. Din værtsfamilie skal i videst mulige omfang tage hensyn til, hvornår du ønsker at holde ferie.
For at undgå tvivl, skal du og din værtsfamilie skriftligt indgå aftale om, hvornår du holder ferie. 

Udbetaling når opholdet ophører

Når du holder ferie, får du løn under ferien. Med løn forstås de lommepenge, som du modtager under opholdet. Når opholdet stopper, skal din værtsfamilie udbetale feriepenge for eventuelle optjente feriedage, som du ikke har holdt. 
Hvis du ikke er omfattet af disse regler, gælder ferielovens almindelige regler.

2. Ferielovens almindelige regler

Hvis du ikke er omfattet af de særlige ferieregler for au pair personer i ferieloven, er du omfattet af ferielovens almindelige regler.
Du har ikke ret til at holde betalt ferie fra opholdets begyndelse. Du har dog ret til at holde ferie for egen regning. Hvis du udfører huslige opgaver 5 dage om ugen, må din værtsfamilie trække dig 4,8 % af månedens lommepenge pr. dag, du holder ferie. Hvis du udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, må din værtsfamilie trække dig 4 % af månedens lommepenge pr. dag, du holder ferie.

Optjening af feriedage

Hvis du udfører huslige opgaver 5 dage om ugen, så optjener du 2,08 feriedage pr. måneds ophold. Hvis du udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, så optjener du 2,5 feriedage pr. måneds ophold. Feriedage optjenes i kalenderåret (optjeningsåret), og skal bruges i det efterfølgende ferieår. Det betyder, at de feriedage, du optjener i 2014, dem skal du holde i ferieåret, der går fra den 1. maj 2015 til den 30. april 2016.

Afholdelse af ferie

Du har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie fra den 1. maj til den 30. september (ferieperioden). Du har også ret til at holde de øvrige feriedage i sammenhæng af mindst 5 dage, men dem kan du holde i hele ferieåret.

Afholdelse af betalt ferie

Når du har optjent ret til lommepenge under ferien, og du så holder ferien, så har du også ret til at få 1 % i ferietillæg af de lommepenge, du har fået i optjeningsåret.
Du har også ret til at få 1 % i ferietillæg af den skattemæssige værdi af evt. kost og logi i optjeningsåret, fordi det er en del af lommepengene. SKAT kan oplyse dig om den skattemæssige værdi.

Feriegodtgørelse ved fratrædelse

Når du stopper, skal din værtsfamilie betale feriepenge med 12,5 % af din samlede betaling i optjeningsåret og af den skattemæssige værdi af evt. kost og logi i optjeningsåret.
Din værtsfamilie skal betale for det tidligere optjeningsår, hvis du har optjent ret til betalt ferie, men endnu ikke har fået afholdt den.
Din værtsfamilie skal også betale feriepenge for det indeværende optjeningsår.
Du skal ikke have beregnet feriepenge af den betaling, der er udbetalt for en periode, hvor du har holdt ferie, og af ferietillæg, du allerede har fået udbetalt.
Hvis din værtsfamilie i det første år, har givet dig betaling under ferie, uden at du havde ret til det, så skal din værtsfamilie betale feriepenge til dig alligevel.

Beregn feriepenge på borger.dk (nyt vindue)

Hvis du forlader Danmark, når du stopper, så kan din værtsfamilie udbetale feriepengene direkte til dig.
Hvis du ikke forlader Danmark, så skal feriepengene indbetales til FerieKonto. Du vil så modtage et brev fra FerieKonto, før ferieåret begynder.

3. Lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv.

Hvis du som au-pair er omfattet af ferielovens almindelige regler, og du får 3 hovedmåltider om dagen eller kost og logi, udover lommepengene, så kan du og din værtsfamilie skriftligt aftale, at følge de særlige regler, der fremgår af § 9 i lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. Dette skal ske senest ved opholdets begyndelse.

Optjening

Her er optjeningsperioden og ferieperioden den samme (samtidighedsprincippet).
Her optjener du bare ret til lommepenge under ferie allerede det første år.
Du optjener også her ret til 2,08 dages betalt ferie pr. månedsophold, svarende til 25 dage i et helt kalenderår.
Hvis du udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, optjener du 2,5 feriedage pr. måneds ophold.

Afholdelse af ferie

Du kan allerede efter 1. måneds ophold holde 2,08 feriedage med lommepenge.
Du kan kræve, at 2/5 af ferien holdes i ferieperioden 1. maj til 30. september, hvis opholdsperioden gør det muligt.
De øvrige feriedage kan du holde delt eller i sammenhæng.
Du skal have fulde lommepenge inkl. kostpenge og 1 % i ferietillæg af de samlede lommepenge under ferien.
Værdien af kost beregnes på grundlag af de af Ligningsrådets for optjeningsåret fastsatte satser.

Ved fratrædelse

Du og din værtsfamilie skal så vidt muligt sørge for, at du har holdt al optjent ferie, inden du stopper.
Hvis det ikke er muligt på grund af sygdom eller tilskadekomst, skal du have betaling af lommepenge og værdi af kost og ferietillæg for hver mistet feriedag.

Hvis du har spørgsmål til reglerne i ”Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v.” og ”Lov om arbejdsgiveres pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet”, kan du kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Sidst opdateret 1. sep 2015