Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

ATP-bidrag (Arbejdsmarkedets Tillægspension)

Tvungen og frivillig betaling af ATP-bidrag af en forsørgelsesydelse.

For følgende forsørgelsesydelser er indbetalingen af ATP-bidrag tvungen:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • VEU-godtgørelse
 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Kontanthjælp
 • Ressourceforløbsydelse (under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb)
 • Uddannelseshjælp
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Fleksløntilskud
 • Førtidspension (Ny ordning, tilkendt efter 1. januar 2003)

Af disse ydelser, på nær fleksløntilskud, betaler modtager selv 1/3 af bidraget. Resten betales som udgangspunkt af staten. Modtager man fleksløntilskud, betaler man selv 5 pct. af fleksløntilskuddet i bidrag til ATP (dog højst 500 kr. om måneden), og kommunen indbetaler derudover et bidrag til ATP.

For følgende ydelser er indbetaling af ATP-bidrag frivillig: 

 • Delpension
 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Førtidspension (Gl. ordning, tilkendt før 1. januar 2003)

Hvis man er på delpension og vælger at indbetale til ATP, betaler man selv halvdelen, og Udbetaling Danmark betaler den anden halvdel. Hvis man vælger at indbetale ATP-bidrag af efterløn eller fleksydelse, skal man selv betale hele beløbet.

Se satser

Til borgere

Hvem kan vejlede?

Indbetaling af ATP-bidraget foretages af den myndighed, som udbetaler din forsørgelsesydelse. Du skal derfor rette dine spørgsmål til den myndighed.

Læs om Udbetaling Danmark

Udbetalingen af ATP foretages af ATP. Du skal derfor rette dine spørgsmål om udbetalingen til ATP.

Læs mere om ATP Livslang Pension på borger.dk (nyt vindue)

Kontakt ATP (nyt vindue)

Sidst opdateret 29. aug 2017