Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om ATP-bidrag

Her kan du finde links til de relevante love og regler om ATP-bidrag.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.: BEK nr. 1346 af 30/11/2015 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven: BEK nr. 1348 af 30/11/2015 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser: BEK nr. 1347 af 30/11/2015 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud: BEK nr. 1344 af 30/11/2015 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse: BEK nr 1345 af 30/11/2015 (nyt vindue)

Sidst opdateret 13. feb 2017

Om love (LOV)

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

Om lovbekendtgørelser (LBK)

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Om bekendtgørelser (BEK)

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Om vejledninger (VEJ)

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.