Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Delpension

Delpension er en mulighed for gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ordningen er under afvikling.

Betingelser for delpension

For at blive omfattet af ordningen om delpension skal man være født før den 1. januar 1959, og man må ikke have ret til efterløn. For at have ret til delpension, skal man desuden:

  • Være mellem 60 år og folkepensionsalderen. Delpensionsalderen stiger gradvist fra 60½ år i 2014 til 63 år
  • Arbejde i Danmark eller på et dansk skib
  • Bo i Danmark
  • Have betalt mindst 10 års fuldt bidrag til ATP Livslang Pension inden for de seneste 20 år
  • Ikke have opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis
  • A-kassen skal have opgjort ens pensionsformue

Er man lønmodtager, skal man have arbejdet i et omfang, der svarer til mindst 2.340 timer i Danmark inden for de sidst 24 måneder. Når man overgår til delpension, skal man nedsætte sin arbejdstid med mindst 7 timer om ugen eller mindst 1/4 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Mens man modtager delpension, skal man i gennemsnit arbejde mellem 12 timer og 30 timer om ugen.

Er man selvstændig, skal man have været beskæftiget på fuld tid de seneste 5 år, heraf 4 år som selvstændig i Danmark. Desuden skal man have drevet selvstændig virksomhed i mindst 9 af de seneste 12 måneder. Som selvstændig skal man halvere sin arbejdstid, når man overgår til delpension.

Delpensionen beregnes og reguleres forholdsmæssigt efter et årligt basisbeløb. Basisbeløbet svarer til 82 pct. af dagpengenes højeste beløb. Pensionsordninger kan medføre, at basisbeløbet nedsættes. Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet for hver hele time, som den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes med.

Se satser

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejlede generelt om reglerne om delpension. Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Gå til Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Til borgere

Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til reglerne om delpension. 

Læs mere om delpension på borger.dk (nyt vindue)

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om ret til delpension. Du kan klage over deres afgørelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Du kan klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden til Kundeambassadøren i Udbetaling Danmark.

Sidst opdateret 22. sep 2016