Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Efterløn

Efterløn er en frivillig tilbagetrækningsordning for medlemmer af en a-kasse, der betaler efterlønsbidrag.

Ordningen giver mulighed for en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet nogle år før den egentlige folkepensionsalder.

Betingelser for at få efterløn

For at opfylde betingelserne for at få ret til efterløn skal man

  • Være medlem af en dansk a-kasse
  • Have nået efterlønsalderen, men ikke nået folkepensionsalderen
  • Som hovedregel have betalt efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år og senest fra det fyldte 30. år
  • Kunne opfylde betingelserne for ret til dagpenge ved ledighed
  • Have indberettet værdien af pensioner
  • Have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en a-kasse, kan du stille spørgsmål om reglerne og praksis til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.

Vejledning til dannelse af modregningskode i PERE (pdf) (nyt vindue)

Edb-teknisk vejledning PERE - maj 2016 (pdf) (nyt vindue)

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (nyt vindue)

Til borgere

Du kan læse mere om efterløn på borger.dk - find 'Pension og efterløn' i venstremenuen.

Borger.dk (nyt vindue)

Hvem kan vejlede?

Det er a-kasserne, der administrerer reglerne. Hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning, skal du henvende dig til din a-kasse. Din a-kasse kan svare på spørgsmål i din konkrete sag om efterløn.

Liste over a-kasserne på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Hvor kan jeg klage?

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over a-kassernes afgørelser og vejleder borgere og a-kasser generelt om reglerne og praksis om efterløn.

Efterløn hos CKA (nyt vindue) 

Efterlønsberegner

Med efterlønsberegneren har du mulighed for at lave en vejledende beregning af, hvad din efterløn ca. vil være. Den faktiske opgørelse af din efterløn skal a-kassen beregne for dig.

I efterlønsberegneren er det forudsat, at du er fuldtidsforsikret og har ret til maksimale dagpenge. Du kan benytte beregneren uden log-in.

Beregn din efterløn (nyt vindue)

Sidst opdateret 18. dec 2017