Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Fleksydelse

Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse for borgere, som er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Betingelser for fleksydelse

Man kan få fleksydelse i op til 5 år før folkepensionen. Fra 1. juli 2018 bliver perioden dog gradvist kortere indtil 3 år før folkepensionen. Som yderligere betingelser skal man:

  • Betale fleksydelsesbidrag
  • Være visiteret til et fleksjob og have været det i mere end 3 måneder
  • Som hovedregel have betalt fleksydelses- og efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år
  • Være fyldt 60 år, men ikke nået folkepensionsalderen. Fleksydelsesalderen bliver dog gradvist forhøjet til 64 år fra 2014 til 2023
  • Have indberettet værdien af pensioner
  • Have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land

Fleksydelsens størrelse afhænger af, hvornår man er født, og om man har pensioner og andre indtægter.

Se satser 

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejlede generelt om reglerne. Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Til borgere

Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til reglerne om fleksydelse.

Fleksydelse på borger.dk (nyt vindue)

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om ret til fleksydelse. Du kan klage over deres afgørelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Du kan klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden til Kundeambassadøren i Udbetaling Danmark.

Fleksydelsesberegner

Her kan du få en vejledende beregning af, hvor meget du vil kunne få i fleksydelse.

Er du født i 1955 eller før, kan du bruge fleksydelsesberegneren til at se, hvor meget du ca. kan få i fleksydelse. Er du derimod født i 1956 eller senere, kan du lave en vejledende beregning af din fleksydelse på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Beregnerne tager dog ikke højde for det lempede fradrag, du vil få, hvis du ved siden af fleksydelsen har arbejde med en timeløn på under 217,03 kr. (2014-niveau).

Du kan bruge beregnerne uden log-in.

 

Sidst opdateret 18. dec 2017