Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Folkepension og førtidspension

Folke- og førtidspension er offentlige sociale pensionsordninger.

Folkepension

Folkepensionen er en offentlig social pension, der sikrer alle en indkomst, når de når folkepensionsalderen.

Førtidspension

Førtidspension er en offentlig social pension, der kan tilkendes til personer under folkepensionsalderen med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Førtidspension (ny ordning)

Førtidspension (ny ordning) kan tilkendes til personer med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Fra 1. januar 2003 er førtidspension tilkendt efter den ny ordning.

Seniorførtidspension er en måde at søge om førtidspension på for personer med lang og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Personen må højst have 5 år til folkepensionsalderen.

Førtidspension (gammel ordning)

For borgere, som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, gælder reglerne om førtidspension efter glammel ordning.

Efterlevelsespension

Efterlevelsespension udbetales til en efterlevende ægtefælle eller samlever for en periode svarende til tre måneder fra dagen efter dødsfaldet, hvis begge modtog social pension og var samlevende.

Sidst opdateret 10. jun 2016

Kontakt

Sociale Ydelser

star@star.dk