Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejde og pension

Der er gode muligheder for at arbejde i et vist omfang ved siden af folkepensionen eller førtidspensionen.

Flere og flere vælger at arbejde, selvom de har ret til folkepension eller førtidspension.

Der er gode muligheder for at arbejde i et vist omfang ved siden af folkepensionen eller førtidspensionen. Reglerne blev forbedret i 2008, så det bedre kan betale sig at arbejde ved siden af pensionen, og samtidig er det blevet lettere at udskyde folkepensionen.

I projektet om 'unretirement' satte Social-, Børne- og Integrationsministeriet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet særligt fokus på folkepensionisters og efterlønsmodtageres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere om arbejde og folkepension

Læs mere om arbejde og opsat folkepension

Læs mere om arbejde og førtidspension (ny ordning)

Læs mere om arbejde og førtidspension (gammel ordning)

Læs mere om projekt om 'unretirement' - ældres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Se gode råd til sagsbehandlere, virksomheder og borgere

Sidst opdateret 10. jun 2016