Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Førtidspension (gammel ordning)

For alle borgere som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, gælder reglerne om førtidspension efter gl. ordning.

For alle borgere som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, gælder reglerne om førtidspension efter gl. ordning. Ordningen omfatter fire pensionstyper: Højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension og almindelig førtidspension. Desuden kan førtidspensionister på gl. ordning søge om forskellige tillæg. Pensionen kan ikke frakendes, med mindre pensionisten selv ønsker det. Pensionen kan blive gjort hvilende, hvis pensionisten i en længere periode har større arbejdsindtægter.

Den 1. januar 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. De gamle regler gælder dog fortsat for dem, som har fået påbegyndt en sag om førtidspension eller invaliditetsydelse før 2003.

Se satser

Fire typer pension

På den gamle ordning er der fire forskellige typer førtidspension: Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Man kan søge om at få forhøjet en tidligere tilkendt førtidspensionen efter den gamle ordning, eller tilkendt en førtidspension, hvis man modtager invaliditetsydelse.

Læs mere om typer af pensionsydelser

Læs mere om beregning og udbetaling

Tillæg til pensionen

Førtidspensionister på den gamle ordning kan søge om forskellige tillæg, herunder varmetillæg, helbredstillæg, personligt tillæg, boligydelse og bistands- og plejetillæg.

Læs mere om tillæg til pension

Arbejde og førtidspension

Det er tilladt at arbejde, når man modtager førtidspension. Arbejder man i betydelig omfang, kan kommunen træffe afgørelse om at gøre pensionen 'hvilende'. Pensionen kan ikke frakendes.

Læs mere om arbejde og førtidspension (gammel ordning)

Til borgere

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om førtidspension på borger.dk (nyt vindue)

Beregn din førtidspension på borger.dk (nyt vindue)

Læs om dansk pension i udlandet på borger.dk (nyt vindue)

Læs om social sikring i udlandet på borger.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 8. dec 2016

Nye regler om indtægtsregulering

Den 1. januar 2015 trådte der nye regler i kraft om pension. De nye regler vedrører anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af pension.

Læs mere om reglerne om indtægtsregulering (nyt vindue)

Kontakt

Sociale Ydelser

star@star.dk