Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Folkepension

Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Man skal som hovedregel opfylde tre grundlæggende betingelser for at få folkepension.

Folkepensionen er en offentlig social pension, der sikrer alle en indkomst, når de når folkepensionsalderen, der aktuelt er 65 år. Pensionsalderen bliver gradvist forhøjet til 67 år i perioden 2019-2022 og reguleres yderligere til 68 år i 2030. 

For at få folkepension skal man som hovedregel opfylde tre grundlæggende betingelser om statsborgerskab, om fast bopæl i landet, og om at man har boet i Danmark i mindst tre år i mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Der er dog en række undtagelser.

Læs mere om betingelser for folkepension

Se satser

Folkepensionens størrelse

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. En del pensionister modtager den supplerende pensionsydelse, også kaldet 'ældrechecken'. Derudover har man mulighed for at søge om diverse tillæg, herunder helbredstillæg, varmetillæg, personligt tillæg og boligydelse.

Læs mere om beregning og udbetaling af folkepension

Læs mere om supplerende pensionsydelse ('ældrecheck')

Arbejde og pension

Folkepensionister kan arbejde og tjene op til 60.000 kr. ekstra om året, uden at folkepensionen bliver sat ned. Man kan også udskyde udbetalingen af folkepensionen, hvis man ønsker at blive på arbejdsmarkedet, for derefter at få en højere pension.

Læs mere om arbejde og pension

Til borgere

Det er Udbetaling Danmark, som tilkender og udbetaler folkepension.  Hvis du ønsker personlig vejledning om folkepension, vil oplyse om ændringer i dine forhold eller andet i forbindelse med en konkret sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om folkepension på borger.dk (nyt vindue)

Læs om beregning af folkepension på borger.dk (nyt vindue)

Beregn din folkepension på borger.dk (nyt vindue)

Læs om dansk pension i udlandet på borger.dk (nyt vindue)

Læs om social sikring i udlandet på borger.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 24. nov 2016

Nye regler om indtægtsregulering

Den 1. januar 2015 trådte der nye regler i kraft om pension. De nye regler vedrører anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af pension.

Læs mere om reglerne om indtægtsregulering (nyt vindue)

Kontakt

Sociale Ydelser

star@star.dk