Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Satser

Her kan du få overblik over de aktuelle satser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder.

Satser for ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp m.m.

Vejledning om satser mv. omfatter følgende: 

 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Delpension
 • Fleksydelse
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension
 • Løntilskud
 • Jobrotationsydelse
 • Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Rådighedsbeløb
 • Seniorjob
 • Befordringsgodtgørelse

Vejledning om satser mv. 2017: VEJ nr. 10325 af 20/12/2016

Satser for arbejdsløshedsdagpenge, efterløn m.m.

Arbejdsløshedsforsikringens område omfatter følgende:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Dagpengegodtgørelse (G-dag)
 • Efterløn
 • Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv.
 • Beløbsgrænser og bundfradrag vedrørende efterløn
 • Lempeligt fradrag i efterløn ved arbejde
 • Skattefri præmie
 • Særlige reduktionsbeløb for efterløn (EØS-lande, Schweiz og Færøerne)
 • Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag
 • Omregningssats
 • Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2013
 • Timesats for ATP-bidrag

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2017 (pdf) (nyt vindue)

Satser for pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Satser på områderne pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser: VEJ nr 10143 af 16/11/2016

 

Ældre satser

Satser for ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp m.m.

Vejledning om satser mv. 2016: VEJ nr. 10038 af 24/10/2016

Vejledning om satser mv. 2015: VEJ nr. 9043 af 27/01/2015

Vejledning om satser mv. 2014: VEJ nr 9507 af 08/07/2014

Tillæg til vejledning om satser m.v. for 2014 (pdf)

Vejledning om satser mv. 2014: VEJ nr 9796 af 05/12/2013

Vejledning om satser mv. 2013: VEJ nr 9625 af 12/12/2012

Vejledning om satser mv. 2012: VEJ nr 9115 af 12/03/2012

Vejledning om satser mv. 2011: VEJ nr 9679 af 15/12/2010

Vejledning om satser mv. 2010: VEJ nr 9930 af 25/11/2009

Vejledning om satser mv. i 2009: VEJ nr 9783 af 19/11/2008

Vejledning om satser mv. i 2008: VEJ nr 10239 af 14/11/2007

Vejledning om sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats: VEJ nr 10122 af 13/12/2006

Vejledning om satser mv. pr. 1. januar 2006: VEJ nr 100 af 17/11/2005

Vejledning om satser mv. pr. 1. januar 2005: VEJ nr 102 af 16/11/2004

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2016 (pdf)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2015 (pdf)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2014 (pdf)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2013 (pdf)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2012 (pdf)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 (pdf)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 (pdf)

Satser for pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser: VEJ nr 9039 af 23/01/2015

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser: VEJ nr 11284 af 17/12/2015

Sidst opdateret 25. jan 2017