Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Sygedagpenge

Man kan få sygedagpenge, når man er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, hvis man har en tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiveren eller kommunen kan kræve, at man dokumenterer sin sygdom, fx ved hjælp af en erklæring fra en læge.

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge til personer, som er i arbejde og bliver syge. Det kræver dog, at man har været ansat i de sidste 8 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 74 timer hos arbejdsgiveren.

Betingelser for sygedagpenge

Det er en betingelse for sygedagpenge fra kommunen, at man har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller

  • man ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, eller til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt, eller
  • man har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned, eller
  • man er elev i lønnet praktik, eller
  • man er ansat i fleksjob

Sygedagpengene beregnes på grundlag af lønindtægt og timetal på det tidspunkt, hvor man bliver syg og kan ikke udgøre mere end 110,14 kr. i timen for (2014-niveau) 37 timer om ugen.

Man kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis man fortsat er uarbejdsdygtig, skal kommunen revurdere ens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges.

Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har man ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis man stadig er uarbejdsdygtig.

Se satser for sygedagpenge

Læs om jobafklaringsforløb

Til virksomheder

Som arbejdsgiver skal du udbetale sygedagpenge i de første 30 dage.

Virksomheden skal anmelde sygefravær og søge om refusion af sygedagpenge via NemRefusion.

Gå til NemRefusion hos virk.dk (nyt vindue)

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejlede generelt om reglerne. Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

STAR har udarbejdet en pjece til sagsbehandlere i forbindelse med reformen af sygedagpengesystemet.

Download pjece til de kommunale sagsbehandlere (pdf) (nyt vindue)

Se blanketter om sygedagpenge hos KL (nyt vindue)

Til borgere

STAR har udarbejdet en pjece til sygemeldte i forbindelse med reformen af sygedagpengesystemet.

Download pjece til borgere (pdf) (nyt vindue)

Hvis du har spørgsmål til reglerne om sygedagpenge eller jobafklaringsforløb, kan du kontakte kommunen.

Læs mere om sygedagpenge på borger.dk (nyt vindue)

Det er din kommune, der træffer afgørelse om din ret til sygedagpenge eller jobafklaringsforløb. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Hvis du er sygemeldt fra dit job, kan du med fordel bruge Min Side på Jobnet til at betjene dig selv i forhold til dit sygdomsforløb. I denne pjece kan du se, hvilke selvbetjeningsfunktioner, du som sygemeldt har til rådighed på Jobnet. På Jobnet kan du også finde nyheder fra dit jobcenter og links til relevant information.

Download pjece om Min Side på Jobnet (pdf) (nyt vindue)