Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge (dagpenge) er en ydelse, som kan udbetales til ledige medlemmer af en a-kasse. Arbejdsløshedsdagpenge er for både lønmodtagere og selvstændige.

Betingelser for at få dagpenge

For at få ret til dagpenge skal du udover at være medlem af en a-kasse:

  • Være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret fra den første dag du er ledig
  • Opfylde beskæftigelseskravet
  • Opfylde indkomstkravet
  • Ikke være selvforskyldt ledig
  • Tjekke jobforslag mindst hver 7. dag
  • Have et fyldestgørende og godkendt CV senest 2 uger efter, du er tilmeldt som ledig i jobcentret

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en a-kasse, kan du stille spørgsmål om reglerne og praksis til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring:

Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring (nyt vindue)

Til borgere 

Hvem kan vejlede? 

Det er a-kasserne, der administrerer reglerne. Hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning eller hjælp til, hvordan du skal udfylde blanketter, skal du henvende dig til din a-kasse. Din a-kasse har pligt til at vejlede dig om din ret og pligt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det er også din a-kasse, der kan svare dig på konkrete spørgsmål i din konkrete sag om dagpenge.

Der kan findes information om arbejdsløshedsdagpenge på borger.dk (nyt vindue)

Liste over a-kasserne

Hvor kan jeg klage?

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over a-kassernes afgørelser og vejleder borgere og a-kasser generelt om regler og praksis inden for arbejdsløshedsforsikringen.

Der kan findes information om reglerne om arbejdsløshedsforsikring hos CKA (nyt vindue)

Sidst opdateret 18. dec 2017