Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, uddannelsesordning

Her kan du finde links til de relevante love og regler om arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og uddannelsesordning.

Arbejdsløshedsdagpenge

Lov om arbejdsløshedsforsikring mv.: LBK nr. 784 af 21. juni 2017 (nyt vindue) 

Flere regler om arbejdsløshedsdagpenge (nyt vindue)

Feriedagpenge

§ 75 h i Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.: LBK nr. 128 af 1. februar 2017 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om feriedagpenge: BEK nr. 698 af 27/05/2015 (nyt vindue) som ændret ved BEK nr. 1767 af 27/12/2016 (nyt vindue)

Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge: VEJ nr. 9709 af 01/07/2015 (nyt vindue)

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Kapitel 9 b i Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.: LBK nr. 128 af 1. februar 2017 (nyt vindue)

Kapitel 13 d i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.: LBK nr. 1342 af 21/11/2016 (nyt vindue)

Kapitel 12 i Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: BEK nr. 1297 af 09/11/2016 (nyt vindue)

Sidst opdateret 3. jan 2018

Om love (LOV)

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

Om lovbekendtgørelser (LBK)

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Om bekendtgørelser (BEK)

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Om vejledninger (VEJ)

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.