Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

Her kan du finde links til de relevante love og regler om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

Bekendtgørelse om rådighed, med hertil hørende vejledning: BEK nr. 701 af 27/05/2015 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede m.v. med hertil hørende vejledning: BEK nr. 700 af 27/05/2015 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengemodtagere: BEK nr. 1438 af 16/12/2014 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om supplerende dagpenge, med hertil hørende vejledning: BEK nr. 1419 af 16/12/2014 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage), med hertil hørende vejledning: BEK nr. 400 af 26/04/2017 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn: BEK nr. 1576 af 17/12/2013 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag: BEK nr. 596 af 02/06/2016 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.: BEK nr. 1346 af 30/11/2015 (nyt vindue)

Skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom: SKR nr. 10245 af 21/8/2015 (nyt vindue)

Sidst opdateret 23. jan 2018

Om love (LOV)

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

Om lovbekendtgørelser (LBK)

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Om bekendtgørelser (BEK)

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Om vejledninger (VEJ)

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.