Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vejledning til borgere om EØS-arbejdsløshedsforsikring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udsteder en bekræftelse på beskæftigelsesperioder til ikke-forsikrede borgere efter endt arbejde i Danmark.

Hvis du har arbejdet i Danmark og ikke har været medlem af en dansk a-kasse, kan du søge om et dokument PD U1 hos os.

Dokumentet kan bruges til medregning af danske beskæftigelsesperioder, når du rejser til et andet EØS-land eller Schweiz, og du skal søge om arbejdsløshedsydelser der.

Download blanket EØS 4.0, ansøgning om dokument PD U1 (pdf) (nyt vindue)

Hvis du har været medlem af en dansk a-kasse, skal du søge om dokumentet PD U1 hos a-kassen.

Hvis du har spørgsmål om:

Læs mere om arbejdsløshedsforsikring i EØS-lande og Schweiz hos borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om at medbringe danske dagpenge til et andet EØS-land eller Schweiz hos borger.dk (nyt vindue)

Gå til Master Directory (EUs adressebog på nationale myndigheder) (nyt vindue)

Du kan klage over en afgørelse truffet af STAR om EØS-arbejdsløshedsforsikring til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Læs mere om Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (nyt vindue)

Sidst opdateret 27. apr 2017

EU- og EØS-lande

EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EØS-landene er: Liechtenstein, Norge og Island.

Schweiz er omfattet af reglerne om fri bevægelighed i henhold til gensidig aftale mellem EU og Schweiz.