Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Her kan du læse om reglerne for at modtage kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Enhver kan søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år).

Hvis man er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan man eventuelt være berettiget til uddannelseshjælp.

Man kan dog ikke modtage kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvis ens ægtefælle kan forsørge en, eller hvis man selv eller ens ægtefælle har formue, som man kan leve af.

Betingelser for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp

Det er en betingelse for både kontanthjælp og uddannelseshjælp:

  • at man har været ude for en social begivenhed, for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • at den sociale begivenhed har medført, at man ikke kan forsørge sig selv og sin familie
  • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
  • at man selv og ens eventuelle ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket vil sige, at man aktivt udnytter sine arbejdsmuligheder. Man har således pligt til at tage imod tilbud om arbejde samt til at deltage i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, der kan bringe en tættere på at arbejde

Hvis man er aktivitetsparat, skal kommunen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger forhold, der kan begrunde, at man ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.

Hvor meget får man udbetalt?

Størrelsen af hjælpen afhænger blandt andet af ens alder, om man er aktivitetsparat, om man er gift, og om man har forsørgelsespligt over for børn.

Se satser

Formue og indtægter

Man kan ikke få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis man selv eller ens ægtefælle har formue på over 10.000 kr. pr. person.

Formue er for eksempel penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Også biler og sommerhuse betragtes som formue. En stor friværdi i egen bolig kan også i nogle tilfælde betragtes som formue.

Hvis man selv eller ens ægtefælle har indtægter, trækkes disse fra i hjælpen krone for krone. Ved arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud ses der dog ved beregningen af hjælp dog bort fra 26,25 kr. (2017) pr. udført arbejdstime.

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan du få vejledning om praksis og reglerne i Ankestyrelsen. Ny lovgivning kan være af en sådan karakter, at STAR skal vejlede.

Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Gå til Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Til borgere

Du kan læse mere om kontanthjælp og uddannelseshjælp på borger.dk:

Læs mere om kontanthjælp på borger.dk - er du under 30 år og har du en uddannelse?  (nyt vindue)

Læs mere om kontanthjælp på borger.dk - hvis du er 30 år eller derover (nyt vindue)

Læs mere om uddannelseshjælp på borger.dk - er du under 30 år og har du ikke en uddannelse? (nyt vindue)

Kontakt din kommune for at høre om mulighederne for at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Det er din kommune, som træffer afgørelse om din ret til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over selve sagsbehandlingen, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Find din kommune på borger.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 20. feb 2017