Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om kontanthjælp og uddannelseshjælp

Her kan du finde links til de relevante love og regler om kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Lov om aktiv socialpolitik: LBK nr. 468 af 20/05/2016 (nyt vindue)

Alle bekendtgørelser, cirkulærer m.v. til lov om aktiv socialpolitik (nyt vindue)

Kontanthjælpsreformen

Kontanthjælpsreformen udmøntes af fire love:

Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.: LOV nr. 894 af 04/07/2013 (nyt vindue)
Lovforslaget: L 224 2012-13 (nyt vindue)

Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.: LOV nr. 895 af 04/07/2013 (nyt vindue)
Lovforslaget: L 223 2012-13 (nyt vindue)

Præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v.: LOV nr 1612 af 26/12/2013 
Lovforslaget: L 78 2013-14

Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.: LOV nr 721 af 25/06/2014 
Lovforslaget: L 193 2013-14

Vejledninger og orienteringsskrivelser om kontanthjælpsreformen

Vedrørende ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: Visitation af personer på uddannelseshjælp og kontanthjælp, som er omfattet af barsel m.v.: SKR nr 9098 af 17/02/2014

Vejledning om visitation til nye målgrupper (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse: Visitation - uddannelsesmodtagere (pdf) (nyt vindue)

Orientering om nye bekendtgørelser (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse: Nytteindsats (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 13. feb 2017

Om love (LOV)

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

Om lovbekendtgørelser (LBK)

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Om bekendtgørelser (BEK)

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Om vejledninger (VEJ)

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.