Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om fleksløntilskud, ledighedsydelse, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Her kan du finde links til de relevante love og regler om fleksløntilskud, ledighedsydelse og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne.

Fleksløntilskud

§ 70 f i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: LBK nr 1342 af 21/11/2016

Flere regler om fleksløntilskud

Ledighedsydelse

Lov om aktiv socialpolitik: LBK nr 468 af 20/05/2016

Flere regler om ledighedsydelse

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: LBK nr 415 af 24/04/2013

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne: BEK nr 893 af 29/06/2017

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne: VEJ nr 9032 af 18/01/2013

Sidst opdateret 2. jan 2018

Om love (LOV)

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

Om lovbekendtgørelser (LBK)

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Om bekendtgørelser (BEK)

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Om vejledninger (VEJ)

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.