Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om barselsdagpenge, sygedagpenge, forsikringsordninger for sygedagpenge

Her kan du finde links til de relevante love og regler om barselsdagpenge, sygedagpenge og forsikringsordninger for sygedagpenge.

Barselsdagpenge

Barselsloven (nyt vindue)

Barselsbekendtgørelsen (nyt vindue)

Bekendtgørelse om barselsdagpenge til søfarende (nyt vindue)

Bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion (nyt vindue)

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven (nyt vindue)

Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende (nyt vindue)

Vejledninger om barselsdagpenge

Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel (nyt vindue)

Vejledning om barsel og ferieydelse (nyt vindue)

Vejledning om ret til barselsdagpenge ved pasning af alvorligt syge børn (nyt vindue)

Vejledning om EF-reglerne om social sikring - Del V Barselsdagpenge (nyt vindue)

Sygedagpenge

Sygedagpengeloven (nyt vindue)

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. (nyt vindue)

Retssikkerhedsloven (nyt vindue)

Vejledninger om sygedagpenge

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen (nyt vindue)

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge (nyt vindue) 

Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse (nyt vindue)

Vejledning om obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager (nyt vindue)

Vejledning om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager (nyt vindue)

Vejledning om dagpenge ved sygdom til EF-Forordning af de sociale sikringsordninger og gennemførselsforordning nr. 987/2009 (nyt vindue)

Forsikringsordningerne for sygedagpenge

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere (nyt vindue)

Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende (nyt vindue)

Vejledning om sygedagpengeforsikringerne (nyt vindue)

Sidst opdateret 11. dec 2017

Om love (LOV)

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

Om lovbekendtgørelser (LBK)

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Om bekendtgørelser (BEK)

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Om vejledninger (VEJ)

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.