Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Barselsdagpenge

Man kan få barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Barselsdagpenge sikrer økonomisk kompensation, når ens indtægt falder bort, fordi man udnytter retten til fravær i forbindelse med barsel.

Betingelser for barselsdagpenge

Retten til barselsdagpenge forudsætter, at man har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet. Man kan få barselsdagpenge som lønmodtager og som selvstændig erhvervsdrivende, hvis man opfylder et krav om beskæftigelse.

Som lønmodtager er det en betingelse, at man har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 13 uger før sin barsel, og at man i denne periode har arbejdet mindst 120 timer, eller

  • at man ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, eller til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt, eller
  • at man har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned, eller
  • at man er elev i lønnet praktik, eller
  • at man er ansat i fleksjob

Som selvstændig er det en betingelse, at man inden for de sidste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid (18,5 timer) i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværet.

Barselsdagpenge beregnes på grundlag af lønindtægt og anden indtægt, der erstatter lønindtægt og selvstændige erhvervsindtægt.

Se satser

Som mor kan man holde graviditetsorlov med barselsdagpenge i 4 uger, før man forventer at føde.

Som mor har man desuden pligt til fravær fra arbejdet de første 2 uger efter fødslen. Derudover har man ret til yderligere 12 ugers fravær. Hvis man som mor opfylder beskæftigelseskravet, har man ret til barselsdagpenge de første 14 uger efter fødslen.

Som far har man ret til forældreorlov i 2 uger efter fødslen. Hvis man opfylder beskæftigelseskravet, har man ret til barselsdagpenge.

Forældre har ret til barselsdagpenge i tilsammen 32 uger af de 64 uger, hvor de har ret til fravær under forældreorlov efter de første 14 uger.

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejlede generelt om reglerne. Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Gå til Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Til borgere

Hvem kan vejlede?

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler barselsdagpenge. Du skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om barselsdagpenge.

Kontakt Udbetaling Danmark (nyt vindue)

Læs om Udbetaling Danmark

Du kan planlægge din barselsorlov med selvbetjeningsløsningen ’Din Barsel’ på borger.dk.

Gå til 'Din Barsel' på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere mere om barselsdagpenge på borger.dk (nyt vindue)

Download pjecen Fleksibel barselsorlov - til forældre (pdf) (nyt vindue)

Hvor kan du klage?

Du kan klage til Ankestyrelsen over Udbetaling Danmarks afgørelser om ret til barselsdagpenge.

Til virksomheder

Som arbejdsgiver kan du få refusion fra Udbetaling Danmark, hvis du udbetaler hel eller delvis løn under en medarbejders barsel. Du kan søge om refusion af barselsdagpenge ved hjælp af NemRefusion på virk.dk.

Læs om refusion af barselsdagpenge hos virk.dk (nyt vindue)

Barsel.dk er en barselsordning, som giver dig refusion ud over de barseldagpenge, du får fra Udbetaling Danmark.

Læs om barsel.dk hos virk.dk (nyt vindue)

Download pjecen Fleksibel barselsorlov - til virksomheder (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 18. maj 2016