Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, som har en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, og som i øvrigt opfylder betingelserne i sygedagpengeloven.

Både lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige, som modtager arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelse, kan være berettiget til at modtage sygedagpenge, hvis de opfylder betingelserne i sygedagpengeloven. Det betyder bl.a. at den sygemeldte skal opfylde et beskæftigelseskrav overfor kommunen eller arbejdsgiveren.

Derudover skal den sygemeldte være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og ikke være omfattet af tidsbegrænsningen i sygedagpengelovens § 24.

Retten til sygedagpenge ophører den dag, hvor den sygemeldte ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Man kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis den sygemeldte fortsat er uarbejdsdygtig, skal kommunen revurdere personens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges.

Under et sygedagpengeforløb modtager den sygemeldte en individuel og tæt opfølgning.

Læs om opfølgning under sygedagpenge

Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har den sygemeldte ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis personen stadig er uarbejdsdygtig.

Læs om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Læs om jobafklaringsforløb

Til virksomheder

Hvis en sygemeldt medarbejder opfylder et beskæftigelseskrav overfor sin arbejdsgiver, skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge i de første 30 dage.

Virksomheden skal anmelde sygefravær og søge om refusion af sygedagpenge via NemRefusion.

Gå til NemRefusion hos virk.dk (nyt vindue)

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejlede generelt om reglerne. Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Gå til Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

STAR har udarbejdet en pjece til sagsbehandlere i forbindelse med reformen af sygedagpengesystemet.

Download pjece til de kommunale sagsbehandlere (pdf) (nyt vindue)

Se blanketter om sygedagpenge hos KL (nyt vindue)

Til borgere

Hvis du vil vide mere om reglerne

Både hvis du er ledig, lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende kan du læse mere om sygedagpengereglerne på borger.dk.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Hvis du har spørgsmål til reglerne om sygedagpenge eller jobafklaringsforløb, skal du kontakte din kommune.

Hvis du vil klage

Det er din kommune, der træffer afgørelse om din ret til sygedagpenge eller jobafklaringsforløb. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Gå til Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden i din kommune, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Digital selvbetjening

Hvis du er sygemeldt fra dit job, kan du med fordel bruge Min Side på Jobnet til at betjene dig selv i forhold til dit sygdomsforløb. I denne pjece kan du se, hvilke selvbetjeningsfunktioner, du som sygemeldt har til rådighed på Jobnet. På Jobnet kan du også finde nyheder fra dit jobcenter og links til relevant information.

Download pjece om Min Side på Jobnet (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 1. jul 2016