Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Jobafklaringsforløb til personer omfattet af tidsbegrænsning i sygedagpengeloven

Den 18. december 2014 vedtog Folketinget, at personer, som på første nye sygefraværsdag har modtaget sygedagpenge i 22 uger inden for de sidste 9 kalendermåneder, og som derfor er omfattet af tidsbegrænsningen i sygedagpengeloven, har ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

I efteråret 2014 fremsatte beskæftigelsesministeren - efter aftale med partierne bag sygedagpengereformen - et forslag om ændring af sygedagpengeloven.

Målet med lovforslaget var at sikre en ydelse til de personer, der - efter en kortere periode som raskmeldte - bliver syge, og som på første nye sygefraværsdag ville have ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis der ikke var en tidsbegrænsning i sygedagpengeloven. Med lovforslaget blev det derfor forslået, at personer som på første nye sygefraværsdag har modtaget sygedagpenge i 22 uger inden for de sidste 9 kalendermåneder, men som ellers opfylder betingelserne for sygedagpenge, får ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Forslaget blev vedtaget i Folketinget den 18. december 2014, og ændringen trådte i kraft den 5. januar 2015 med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2014.

Beskæftigelsesministeren orienterede i et brev af 1. oktober 2014 kommunerne om planerne om lovændringen.

Se beskæftigelsesministerens brev (pdf) (nyt vindue)

Den 26. september 2014 blev udkast til ændring af sygedagpengeloven sendt i ekstern høring.

Se Udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. på Høringsportalen (nyt vindue)

Forslaget om indførelse af § 24 a i sygedagpengeloven fremgår af § 4, nr. 1 i udkastet (se side 16, de almindelige bemærkninger side 91-93 og de specielle bemærkninger side 179-182). Forslaget om indførelsen af § 24 a i sygedagpengeloven skal ses i sammenhæng med § 3, nr. 11, 12 og 13 i udkastet om ændring i § 69 t og § 69 u i lov om aktiv socialpolitik (se side 15 og side 174).  For så vidt angår tilbagevirkende kraft henvises til § 8 i udkastet (side 18-19 samt side 188-190).

Sidst opdateret 15. jul 2016